FD Column: Een ander geluid!


Het mooie van een crisis is, dat er ruimte ontstaat voor een ander geluid. Ik begon al een beetje de moed op te geven, want ondanks forse kritiek op het kapitalistische systeem verandert er fundamenteel nog niets…

Deze column verscheen op 7 november 2011 in het Financieele Dagblad. Klik hier
 
De meerderheid van wie het voor het zeggen hebben, is er blijkbaar van overtuigd dat het huidige politieke en bancaire systeem koste wat het kost moet blijven. Ondanks protesten van geplunderde burgers in Griekenland en steeds meer tentenkampen. Daarom komt er ook altijd maar één oplossing voor elk probleem: meer regels, meer toezicht.

Maar net als je denkt dat de hele wereld als angstige konijnen in de koplampen zit te staren, zijn ze daar: moedige mensen! Enrico Frane, ondernemer van een Italiaans kledingmerk, uitte zijn kritiek op de verstikkende bureaucratie in het Italië van Berlusconi door naakt in een paginagrote advertentie te verschijnen en te pleiten voor betaling van politici op basis van prestatieloon . Bravo Enrico.

Een tweede moedige burger, huisarts Hans van der Linde ging deze week in debat met viroloog Ab Osterhaus bij Pauw en Witteman. Wat is het geval? Naar aanleiding van een publicatie van het Geneesmiddelen Bulletin dat na diepgaand onderzoek concludeert dat er geen bewijs bestaat voor de werkzaamheid van de griepprik, stelt Van der Linde aan de orde dat in Nederland elke kritiek op het staande beleid sneuvelt omdat steeds een klein groepje mensen de discussie over vaccinatie domineert.

Vanwege belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie, die jaarlijks voor 56,6 mln aan het standaard griepvaccin verdient, kun je twijfelen aan de onafhankelijkheid van Coutinho van het RIVM en Osterhaus. Dat Van der Linde een punt heeft was voor alle kijkers te zien. Met droge ogen beweert Osterhaus dat dubbel blinde placebostudies, ethisch niet mogelijk zijn. De werkzaamheid van vaccins is met dergelijke studies in het verleden namelijk al aangetoond. Het is dus onethisch om mensen, vanwege het zoeken naar bewijs voor de werkzaamheid dit tovermiddel te ontzeggen.

Hoe krom wil je het hebben? Dus elke goedje dat je bij 100 mensen inspuit, die niet onmiddellijk dood neervallen, kun je verkopen als vaccin tegen wat dan ook? Is dit geen kwakzalverij? En Ab, wat nou ethisch? Simpelweg het volgen van mensen die op vrijwillige basis besluiten de griepprik niet te nemen, is voldoende om sluitend bewijs op tafel te krijgen. Dat onderzoek kost natuurlijk geen 100 mln.

Wat Van der Linde en Frane aan de orde stellen is de arrogantie van de macht. Waar grote financiële belangen spelen zijn altijd dezelfde demagogische poortwachters te vinden. Door veel kabaal te maken hopen ze het zicht op de werkelijkheid te ontnemen. Namelijk dat een handvol mensen de totale wereldmacht naar zich toe trekken. Zwitsers onderzoek toonde aan dat circa 1300 bedrijven 80% van de wereldomzet controleren. En Die Welt publiceerde een artikel dat de belastinginkomsten voor de Amerikaanse overheid, die door grote bedrijven zijn opgebracht, zijn gezakt van 30% in de jaren 50 naar 6,6% nu.

Als de politiek faalt om greep te houden op dit soort megalomane ontwikkelingen, wie of wat kunnen dan paal en perk stellen aan deze absurde en gevaarlijke machtsconcentraties? De Piratenpartij is misschien het antwoord. In steeds meer landen, dingen ze mee naar een plaats in het parlement. In Berlijn veroverden ze 15 zetels, met een programma gebaseerd op een basisinkomen en gratis openbaar vervoer. Ook strijden ze voor volledige transparantie van bedrijven, vrij internet, afschaffing van patenten op software en stemrecht voor de burger via internet. Misschien dat ik mij binnenkort aansluit bij de Piratenpartij en die stem van de wereldburger ga helpen organiseren. De url heb ik al: http://www.onebillionvotes.com/

Nu de site nog! Als iemand wil helpen neem dan met mij contact op!
Overigens publiceerde de Lancet over het zelfde onderwerp soortgelijke resultaten: http://www.naturalnews.com/033998_influenza_vaccines_effectiveness.html

De KWF collecte: Geef niet!


De reserves van het KWF zijn al astronomisch (200 mln) dus waarom nog collecteren?

In 2007 kwam bovendien aan het licht dat veel goed doelen beleggen in niet zulke heel frisse doelen:

“De KWF Kankerbestrijding blijkt indirect een deel van het vermogen in de vier grootste tabaksfabrikanten van de wereld te beleggen. Ook komt geld terecht bij clusterbommen producenten en bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Volgens een woordvoerder van de KWF gaat een klein percentage (0,21 procent) van het belegde geld naar de tabaksindustrie.”

Het hele geval werd door het KWF dus gebagatelliseerd, maar waar het natuurlijk om gaat doet het KWF wel echt zinnige dingen met geld van de collectes? Draagt het wel iets bij aan de oplossing voor kanker?

De onderzoeken die worden gefinancierd leveren vooral de farmaceutisch industrie directe kostenbesparing op. Zij hoeven immers zelf minder bij te dragen aan het opzetten van klinisch onderzoek en het KWF ronselt bovendien meteen de proefpersonen zodat de time to market kan worden beperkt.

Als dit alles zou leiden tot de ontwikkeling van geneesmiddelen of therapieën die de patiënt helpen te genezen dan is dat uitstekend, echter het grootste deel van de ‘innovaties’ voegen aan het arsenaal van medicijnen dat er al is niets toe, behalve dat deze medicijnen steeds duurder worden.

Waarom wordt er maar steeds geen genezing gevonden? Omdat men de oplossing in de verkeerde richting zoekt. Het enige dat een kankerpatiënt kan helpen is een boost van het immuunsysteem en het reinigen van het lichaam.

Waar het KWF helemaal geen geld voor over heeft is het onderzoek naar alternatieve behandelingen en kanker. En dat terwijl toch 30% van alle kanker patiënten alternatieve therapieën gebruikt.

Het wordt hoog tijd dan KWF zijn fondsen aanwend om te onderzoeken hoe het deze patiënten vergaat. Welke therapieën gebruiken zij, hebben zij hun levensstijl verandert? Zij ze gestopt met roken zijn ze anders gaan eten? En doen zij het dan uiteindelijk beter dan patiënten die alleen reguliere therapie ondergaan?

Zodra het KWF voor dergelijk onderzoek gaat collecteren, geef ik graag weer wat.

Hoe werkt de medicijn marketing?


Een wat oudere maar nog steeds actuele uitzending van Radar die ik tegenkwam! Meest opmerkelijke vond ik dat medicijnen bijna gratis aan ziekenhuizen worden aangeboden, wanneer men exclusief een medicijn voorschrijft. Omdat men er vanuit gaat dat de huisarts in het natraject het dan wel uit zijn hoofd zal laten om nog te switchen van medicijnen, ook al zijn deze goedkoper of al veel langer uitgetest.

Datum uitzending: 05-05-2008 20:30

Deze aflevering: Het tweede en laatste deel van de special over de farmaceutische industrie. Er wordt dieper ingegaan op de methoden die de farmaceutische industrie gebruikt om huisartsen te bewegen hun medicijnen te verkopen. Met nooit vertoond beeldmateriaal wordt getoond hoe het voorschrijfbeleid van huisartsen beïnvloed wordt.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.