Medische thermografie


Al enkele jaren weet ik van het bestaan van medische thermografie. Het is een mooie manier om (delen van) het lichaam te scannen en er bijv. een gezondheidsplan/behandelplan aan te hangen.

Medische thermografie wordt ook aangeboden voor de screening van kanker. Niet vanuit het reguliere circuit. Want in Nederland is dit nog geen ingeburgerde manier van scannen. Er is wel een bedrijf in Nederland met een onderzoek bezig geweest, e.e.a. ligt momenteel stil.

Wat heel belangrijk voor de meeste lezers hier is… dat zo’n scan een tumor alleen kan detecteren wanneer er sprake is van angio-invasie. Angio-invasie is toename van bloedvaten (aangelegd door de tumor) waardoor de tumor kan groeien. De thermografische scan meet nl. de warmte die deze extra bloedvaten afgeven.

Ik heb in de afgelopen jaren nogal wat pathologierapporten gelezen. En daaruit blijkt dat er veel mensen zijn met kanker zonder angio-invasie (incl. mijn eigen pathologie rapport). Deze mensen zouden dus vooraf niet gebaat zijn met een thermografische scan.

Ik wil hier uitdrukkelijk niet zeggen dat je zo’n scan niet moet doen. Het gaat er mij om dat je weet dat het geen 100% uitsluitsel geeft!

Wil je een thermografische scan, zoek dan vooraf goed uit waar je heen wilt. En stel vragen voorafgaand aan het onderzoek!

Lieve groet, Marie-José

 

Samen weten we meer!


Op de site van Inkazo.nl, loopt op dit moment een enquête  naar de behoefte om de ervaringen van patiënten met complementaire geneeskunde vast te leggen.

Klik hier om de enquête in te vullen!

En SVP retweeten en zet op FB!

Informatie uitwisseling: open source database 

Wanneer de ervaringen van 300.000 kankerpatiënten die nu al alternatieve en complementaire therapieën en medicijnen gebruiken, zouden worden bijgehouden zouden we na een relatief kort periode veel weten over de meest toegepaste therapieën, levensstijlaanpassingen, eetgewoonten, gebruik van medicijnen en supplementen etc.
Alternatieve en complementaire therapieën gaan al jaren gebukt onder een gebrek aan kwantitatieve data verzameling, waarbij het gebruik en de effectiviteit kan worden gemeten. De traditionele manier van data verzameling is gebaseerd op dubbel blind onderzoek, klinische proeven, etc.; allemaal zeer langdurige en kostbare onderzoeken, die de mogelijkheden voor nieuwkomers of innovaties die een veel kleinere rol hebben, de toegang tot de markt door de hoge investeringen vrijwel onmogelijk maken.

Met de huidige mogelijkheden om online data te verzamelen is er feitelijk geen enkele belemmering meer om die data niet door de gebruikers zelf bijeen te laten brengen. Het enige dat daarvoor nodig is, is de vrijwillige medewerking van de gebruikers, een goede user interface en een database ontwerp waarop allerlei kwantitatief onderzoek mogelijk is.

Voor de ontwikkeling van een dergelijke site met onderliggende database is in eerste instantie ca. € 50.000 nodig voor het doen van een haalbaarheidsstudie en functioneel ontwerp. Om deze investering bijeen te brengen doen wij een beroep op sponsoren!

De rol van de celwand bij ontstaan kanker


Een serie die je beslist moet bekijken op YOUTUBE zijn de lezingen van Paul Andersen. Hij legt zeer helder uit hoe de cel in elkaar zit en daarbij bevestigd hij een aantal zeer belangrijke feiten:

1) de intelligentie van de cel zit niet in de nucleus maar vooral op de celwand, daar worden de beslissingen gemaakt.
2) de microscopen die in het kankeronderzoek worden gebruik (electronen microscoop) doden alle cellen! Dat ziet er dus heel anders uit dan wanneer je naar levende (zich vermenigvuldigende) kanker cellen zou kijken. Als je het verkeerde medium gebruikt om te kijken, wat zie je dan? Vooral dat wat je wilt zien?
3) de energiecentrale van de cel heeft een bacteriële oorsprong. Er zit bacterieel DNA in en het is dit onderdeel van de cel dat bij een tekort aan zuurstof muteert naar een fermentatieproces om energie uit op te wekken!

Dit sluit aan op de uitleg van Brain Peskin en het tekort aan zuurstof in de cel, veroorzaakt door een tekort aan goed vetten omega 3 en 6, waardoor zuurstoftekort ontstaat in de cel.

Bekijk deze video’s!

of klik de link hier: A tour of the Cell http://youtu.be/1Z9pqST72is

Uitleg Cel membraan:

Uitleg Cel zuurstofopname: