Opereren of niet? Een eerlijk antwoord!


Lieve mensen!
Er bereiken mij vele vragen van andere kankerpatiënten, die mij om advies vragen wat zij zouden moeten doen…Ik kan daar natuurlijk, helemaal niet op antwoorden! Mijn antwoord is dan ook steevast hetzelfde: “Ik kan je alleen maar laten weten, wat ik zelf heb gedaan en wat ik eventueel in jouw situatie zou overwegen.”*

Na vele kankerverhalen in de afgelopen jaren van veel lotgenoten zelf te hebben gehoord en er ook veel over te lezen, ben ik van mening dat ik heel veel geluk heb gehad. Mijn situatie is begonnen na een abortus in 2008. De impact en hormonale verandering die dat met zich meebracht, heeft zonder enige twijfel destijds mijn borstkanker veroorzaakt. Mijn “geluk” bestaat eruit, dat ik een duidelijk begin punt, een fysiek en mentaal trauma, heb kunnen aanwijzen voor mijn kanker. Het heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat ik mij minder ongerust hoefde te maken dat het terug zou komen, omdat ik niet zomaar weer zwanger zou worden. Dat had op mijn 46ste al achter me moeten liggen natuurlijk en de zwangerschap was een speling van het lot, helaas.

Ik onderging 2 operaties en heb daarna mijn behandeling uitgesteld om eerst te proberen het antwoord te vinden op de vraag: ” wat is kanker?” Wanneer ik in mijn onderzoek reden zou hebben gezien om een van de reguliere behandelingen toch te ondergaan, dan zou ik dat doen. Zo was mijn beslissing destijds. Ik was niet tegen chemo en ook niet tegen alle andere behandeling. Ik wilde alleen weten -voor ik deze middelen zou gaan inzetten- hoe ze mij van kanker zouden gaan verlossen, genezen en bevrijden? Het was die vraag die ik wilde oplossen.

Dit is voor velen van mijn lotgenoten, helaas NIET het geval…en daar zit mijn zorg. Ik merk over de jaren dat steeds meer mensen een operatie weigeren en zelf aan de slag gaan om hun kanker te genezen. Vooral mentale stress wordt als boosdoener aangewezen en dus ook vaak gezien als HET middel om van je kanker af te komen. Ontspan en PLOEP je kanker verdwijnt als sneeuw voor de zon!

Kanker verdwijnt niet alleen door het oplossen van trauma’s. Het lichaam moet ook over de juiste bouwstenen kunnen beschikken om te herstellen.

Hoewel ik volstrekt van mening ben, dat stress een uitermate grote rol speelt in het ontstaan van kanker, ben ik NIET van mening dat het wegnemen van stress dan ook het volledige antwoord is voor de genezing van kanker. Dit lijkt dubbel en misschien verwarrend en het is zeker niet wat de meesten graag willen horen… Maar ik moet volstrekt eerlijk durven zijn naar mezelf en alle mensen om mij heen. Ik kan dit het best illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Lotegenote Kate

Kortgeleden meldde zich een nog jonge vrouw bij me, laten we haar Kate noemen, moeder van 2 tienerzonen. Zij had in korte tijd een tumor in haar borst ontwikkelt na een zeer heftige periode in haar leven, van scheiding, burn-out en zelfs een tijdelijke uithuis plaatsing van haar kinderen. Ze heeft zich, als ik haar ontmoet, nog niet laten behandelen aan de tumor en wil het zelfhelend vermogen van het lichaam op gang brengen. Haar levensinstelling was en is er een van; niet zeuren, maar aanpakken. Optimistisch, vol verhalen en energie zat ze bij mij op de bank. Haar tumor was inmiddels door haar huid heen gegroeid en verspreidde een onaangename geur. Die ik overigens niet kon ruiken, maar ze vertelt er over. De wond is ook pijnlijk.

Mijn tumor heeft in al die jaren nooit gestonken en pijn heb ik er ook niet aan gehad. Ik registreer dit soort opmerkingen en in mijn hoofd gaat alles op alert om een verklaring te vinden.

Zoals altijd, vraag ik mijn lotgenoten om hun levensverhaal met mij te delen en dan met name de stressperiodes in hun leven. Ik vraag omdat in 1 A4 op te schrijven. Soms is dit niet genoeg, maar in de meeste gevallen beperk ik op deze manier direct ook het drama. Ik bedoel dit letterlijk. We hebben allemaal de neiging om, dat wat niet aangenaam was om mee te maken, te herbeleven in onze verhalen erover…en geloof het of niet, daarmee maak je jezelf weer een beetje erger “ziek”. Het A4 gaat er niet over om al die drama’s te herbeleven, maar is er om mij een houvast te geven waar de pijn in jouw leven zich heeft opgehoopt. Elke drama heeft een begin. Dat begin, is meestal het moment dat jouw verwachtingspatroon niet meer klopt met je ervaring. Door je levenspad te reconstrueren, hoop ik in elke sessie met een lotgenoot dat pijnpunt te vinden. Vaak zijn er natuurlijk meerdere, maar als we geluk hebben, hebben deze drama’s een gemeenschappelijke kern.

De tweede voorbereiding die ik voor een coaching vraag, is het schrijven van je medische dossier. Alle bloedtesten, je dieet keuzes, je ongemakjes, klachtjes van lichamelijke aard, hoe klein ook en andere zaken die licht kunnen werpen op jouw case nemen we door. In het geval van Kate, was de huisarts welwillend om mee te werken aan diverse bloedtesten, dus er was voldoende materiaal om mee te werken.

Gekmakende vragen

Kate was direct met de kanker aan de slag gegaan en had al van alles gedaan om haar stressniveau te verminderen en de problemen in haar leven echt aan te gaan. Ze liep er niet voor weg, maar met veel zaken was het wel zo dat ze nooit af leken. Als duveltjes uit een doosje, openbaarde zich steeds weer nieuwe ‘uitdagingen’ in haar leven. De kanker werd ook een project. Ik herkende het maar al te goed. Kanker kan je volledig opslokken. De vraag alleen al, waarom jij nu kanker hebt gekregen is gekmakend en velen slagen er dan ook nooit in, die te beantwoorden.

En dan is de vraag; “Hoe kom ik ervan af?” Ook al schier onmogelijk om op te lossen, dus ga er maar aan staan. Nee, na de diagnose kanker heeft het sprookje een grauw naargeestig randje gekregen. Het vreet zich in je leven en neemt een plek in je brein, van waaruit het voortdurend vragen afvuurt; Wat is het? Hoe lang heb ik nog? Wat is dit voor gevoel? Is dit goed of slecht? Wie kan mij helpen? Wat moet ik doen? Wat moet ik eten? Etc, etc… Zoals ik al zei…gekmakend.

In het gesprek met Kate toonde ze mij haar borst, het zag er akelig uit. De huid stond strak van de spanning en was blauw gekleurd van de bloeduitstortingen eronder. Er kwam pus uit. Het is afschuwelijk om te zien hoe kanker een mooie vrouwenborst verwoest. Ik liet haar mijn foto’s van mijn lange weg zien. En uiteindelijk de geheelde borst. In slechts 10 weken tijd had ik de genezing op gang gekregen en is de borsttumor als sneeuw voor de zon verdwenen! De oksel echter niet. Maar die is dusdanig in omvang gereduceerd dat de pijn er vrijwel uit verdwenen is en mijn arm weer normaal functioneerd. Ik drukte haar dan ook op het hart dat het lichaam onwaarschijnlijk sterk is en heel wat aan kan en ook wonderbaarlijk kan helen.

Natuurlijk bewijst mijn borst dat. Mijn heling in luttele weken, van een afschuwelijke open wond, waar ik bijna 5 jaar mee heb rondgelopen, naar een volledige wondsluiting, is ook voor mijzelf nog steeds spectaculair!

Maar toch is en was mijn case niet vergelijkbaar met die van Kate. Met geen enkel van mijn lotgenoten. Hoezeer ik dat ook wens en zij ook. Ik wens haar en iedere kankerpatiënt genezing, dat staat buiten kijf. Maar mijn pad is uniek voor mij. Ik kan hoop bieden en inzicht in wat ik geleerd heb over kanker, maar ik kan NOOIT weten wat voor jou gaat werken. Niemand kan dat. Dat moet je zelf uit vinden. Elk pad, elk midde, is daarbij wat mij betreft geoorloofd.

Maar onderzoek alles en behoud het goede, blijf kritisch en als jij er dan echt in gelooft, is dat het beste dat je voor jezelf kunt doen.

Retteketet

In de meeste sessies bereik ik met mijn lotgenoten een moment van overgave, zo ook met Kate. Ik vond haar meteen leuk, maar o zo druk. Hemel, wat ben jij Retteketet, dacht ik toen ze 5 minuten binnen was. Na veel dingen te hebben besproken, liet ik haar verdwalen in haar eigen verhaal. Ze ging dieper en dieper in de details en rakelde alles op en zag alles weer gebeuren voor haar geestesoog…op dat moment greep ik in en vroeg haar, haar ogen te sluiten en diep adem te halen. Ik vroeg haar: “Wat voel je?”

Niemand kan daar antwoord op geven. Iedereen die ik tot nu toe heb meegemaakt, zegt iets vanuit het hoofd, vanuit de emotie. “Ik voel me opgewonden, of leeg, of onzeker, of verdrietig… is meestal het antwoord.” We voelen namelijk niet meer, we beredeneren alles vanuit het hoofd en de emotie. De mens (het lichaam) wordt gestuurd vanuit de drie-eenheid, geest, ziel en brein.  De ziel is de emotie, het is de bezieling, die het lichaam van energie voorziet. Het brein is er voor de puzzels en patronen, het heeft structuur nodig, woorden, algebra en regels, vooral veel regels! De geest, is ons creatieve onderbewuste, waar intuïtie en inspiratie uit voortkomen. Niet voor niks ligt hier de meest uitgesproken relatie met het goddelijke en dus de Vader. Je kunt dit ook zien als het veld, het onbekende quantum veld of het universum en natuurlijk ook GOD.

Deze verstrengeling, die wat mij betreft symbool staat voor onze aardse worsteling, wordt prachtig weergegeven door het Keltische teken de Trinity Knot. Het symbool staat in het Christendom vaak voor de vader, de zoon en de heilige geest. Vorig jaar bezocht ik Trinity College met mijn dochters in Dublin. De Keltische historie van het teken kun je daar overal terugvinden. Het teken is het symbool van de zoektocht naar wie wij zijn, wat wij zijn en waarom wij zijn. Iedereen die daar langer over nadenkt, herkent deze 3 deling. Onze zoektocht is dus niet anders dan die van de Kelten…

Wat voel je?

Ik leg Kate uit wat ik daarmee bedoel en vraag haar contact te maken met haar lichaam. Het lichaam heeft voortdurend contact met het veld, de Akashi records, het zeropoint energy field en kan dus vanuit deze onbekende onzichtbare wereld met ons spreken! Dat klinkt allemaal net zo mystiek als dat we willen, maar dat maakt voor de uitkomst niks uit. Vele succesvolle therapeuten en goeroes gebruiken verschillende technieken om je te helpen in contact te komen met dit onderbewuste brein. Vaak zijn hun methodes behoorlijk misleidend en moet je eerst betalen om te worden “ingewijd”. Als je goed oplet en veel leest kun je uit alle verhaallijnen de essentie destilleren en dat is wat ik Kate op de bank ook leerde. Ik vroeg haar nogmaals te vertellen wat ze voelde, echt voelde. In haar tenen, haar huid? Een prikje, een siddering, warmte of kou?

Er kwam een gevoel uit haar onderbuik en maag, spanning, een blokkade. Ik help haar woorden te vinden en vraag door; Voelt het aangenaam of zwaar? Neem je tijd, voel rustig wat er gebeurt. Nadat ze nog wat dieper bij haar gevoel komt, vraag ik:

Heb je dit gevoel eerder gehad? Waar doet het je aan denken? Is er een moment in de tijd, in je kindertijd, waar je dit gevoel ook al eens hebt ervaren?

Ik zie haar diep in zichzelf keren en bingo! We hebben beet, ze wordt onrustig en we vinden een traumatische herinnering. Wat deze ook was voor Kate, doet er voor de lezer hier niet toe. Het is altijd hetzelfde. Voor iedereen met wie ik een dergelijke sessie heb gedaan, is het steevast een gevoel van ultiem verraad of verlies. Ik zou het willen beschrijven als het verlies van onschuld.

Er is altijd een moment in het leven van een kind dat het leven grimmiger en lelijker wordt dan de suikerspin van moedermelk en draagzak waarin je tot dan toe leefde…

Het is dit moment van realisatie, wat een onuitwisbare indruk op ons maakt, ons voor altijd angstig maakt en alert op boze wolven…het zijn alle sprookjes die daarover gaan. Deze draak, dit monster, deze boze stiefmoeder, die in allen van ons huist die nu moeten we zien te verslaan!

Onze conditionering tot bange wezens

Dit is de basis van al onze stressreacties, die ons leven later gaan beheersen, die ons Pavlov hondjes maken. Die voor chronische stress zorgt in ons leven…en ons ziek maakt. De aanhoudende stress, zorgt voor een onvoldoende spijsvertering en veroorzaakt tevens dat we meer dan noodzakelijk ijzer en metalen uit ons voedsel gaan opnemen, wat weer leidt tot oxidatieve stress en kankervorming. De technische uitwerking daarvan kun je lezen in mijn blog “Is kanker een noodoplossing?

Bij Kate lukte het de knop te vinden en daarmee begint de heling. De heling is, dat er weer een keus is. Alles voltrok zich onbewust en nu dit in het licht is gebracht, kan het brein eindelijk mee gaan doen. En kiezen, om vervolgens ook weer te oordelen en te veroordelen! Hahaha, het houdt nooit op! Maar we zijn op de goede weg, eindelijk.

Kate liet me een paar dagen na onze sessie weten dat ze haar borst ging laten opereren! Een pak van mijn hart! Ze zag af van het project kanker! Ik was het roerend met haar eens, door haar realiseerde ik mij dat mijn verhaal misschien niet altijd goed begrepen wordt en mensen ongewild op het verkeerde spoor zet. Door deze blog te schrijven hoop ik dat mensen beter begrijpen welke keuzes iedereen met kanker geheel zelf dient te nemen. Met Kate gaat het goed en ze herstelt heel goed van haar operatie! 

Ik heb geluk gehad!

In mijn gesprek met Kate heb ik haar op het hart gedrukt dat ik geen keus meer had. Mijn tumor was door gegroeid naar mijn oksel en zorgde daar begin dit jaar voor pijn. In mijn oksel is een operatie uitgesloten. Er zitten zoveel knooppunten en zenuwbanen dat ik altijd slechter af ben met een operatie daar. Mijn borstkanker was dus niet meer het grootste probleem, maar mijn oksel. Ongemerkt was ik het point of no return gepasseerd!

heling borsttumor met aromatase remmers in 10 weken
Heling borsttumor met aromatase remmers in 10 weken maart-juni 2019. Omdat het zulke confronterende foto’s zijn toon ik ze alleen klein in beeld!

Ik heb om de een of andere merkwaardige speling van het lot, een tweede kans gekregen. Die nu tot mijn heling heeft geleid! Met de inzichten die ik nu heb over kanker, raad ik iedereen aan, om daar waar dit kan, de tumor te laten weghalen. Als wat ik beweer over kanker waar is, namelijk dat het een vuilnisbelt is die alle gifstoffen in je lijf uit je bloedstroom haalt om je organen te ontlasten en om de pathogenen te slim af te zijn die op het ijzer, koper en suiker willen leven, dan doe je jezelf geen plezier met het in standhouden van deze vuilnisbelt.

Kan de tumor weg? Dan mag hij ook weg! Laten zitten en proberen te doden of zelfs via het zelfhelend vermogen, betekent immers in mijn opinie, dat het lijf -en de lever in het bijzonder- alsnog moeten dealen met al die metalen en afvalstoffen…Lekker vooruitzicht?

Nee, ik ben niet tegen een operatie en zelfs niet 100% tegen chemotherapie of bestraling geweest. Ik vind dat iedereen dat echt helemaal zelf moet kunnen bepalen.  Ik vind ook dat wat je ook besluit te doen dat je omgeving je in die keuze hoe dan ook moet steunen. Maar ik geloof wel, dat je uiterst zorgvuldig moet nagaan of met name deze twee behandelingen wel echt nodig zijn en vooral welke chemo’s of medicaties er zijn om uit te kiezen. Het gaat dan volgens mij, met name om de metalen die erin kunnen zitten die een probleem kunnen vormen en opnieuw tot kankervorming kunnen leiden. Zoals ik er nu tegenaan kijk, moet je dus heel goed en secuur ontgiften nadat je chemo hebt gebruikt of je tumor is afgebroken door bestraling!

Wanneer ik een niet te opereren tumor in de buurt van mijn luchtpijp zou hebben, zou ik bestralen. En wanneer mijn tumor in de oksel niet te behandelen zou zijn geweest met de aromatase remmers die ik nu neem, dan zou ik uiteindelijk ook gekozen hebben voor bestralen. Maar pas in het uiterste geval. En chemo? Ikzelf, denk niet dat ik dat ooit zou nemen, ook niet als ik “geen keus” meer zou hebben. Er zijn gelukkig heel veel meer (ook reguliere) alternatieven. Lees hoe ik het verder heb aangepakt met dieet en ontgifting van metalen ook in het artikel “ Is kanker een noodoplossing“.

Mijn beste advies is vooral om je eigen vragen te proberen op te lossen. Los je onzekerheden op, zoek naar antwoorden in jezelf en studeer en leer! Ik wens je heel veel wijsheid toe!

Liefs Linda

*Veel mensen benaderen mij via FB of whatsapp met vragen. Ik ga daar niet op in. Je plaatst mij, maar ook jezelf in een onmogelijk moeilijke situatie. Maak daarom een coachingsafspraak (klik hier) met mij, zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken en je alle tijd krijgt om met mij samen uit te zoeken hoe het bij jou zit en hoe ik je echt kan helpen.

Lezing borstkanker overleven hoe doe je dat?


Hoe doe je dat? Borstkanker overleven?

lezing borstkankerKom zaterdag 25 november naar Joure dan geef ik twee lezingen in de middag vanaf 13.30 uur en om 20.00 uur in de avond! De lezingen worden gehouden in de natuurwinkel aan de Tolhûswei 2, 8501 ZR in Joure van vriendin Hieke Kammenga. Je bent van harte welkom om bij een van de twee opties aanwezig te zijn. 

Dankzij de sponsoring van Hieke kunnen we deze lezing tegen kostprijs aanbieden!

Na de diagnose borstkanker negen jaar geleden onderging Linda twee keer een borstsparende operatie. De tumor aan de zijkant van haar rechterborst en in de lymfe bleef echter aanwezig en soms groeide deze. Omdat oncologen haar vragen over het nut en de chronologische logica van radio-, chemo- en hormoontherapie niet konden beantwoorden, begon Linda er niet aan. Opgeleid als ingenieur aan de TU Delft dook ze zelfstandig in dekankerliteratuur en bewandelde haar eigen weg. In 2013 begon de tumor weer te groeien en verspreide zich ook naar de lymfe.
Naast een ketonisch dieet (dat lijkt op het Moermandieet) onderging ze een reeks aan therapieën, zoals acupunctuur, de Sedona Methode en MMS (chloordioxide), de dr. Kelly Methode, enzymentherapie van dr. Gonzales, en ze doet regelmatig een vastenkuur. Linda experimenteerde ook met omstreden middelen, zoals 3BP en zwarte zalf. Laatstgenoemde zorgde voor een open wond die niet meer wilde helen. De zoektocht ging daarom weer verder. Door een belangrijke inzicht uit de Epigenetica kon ze eindelijk de relatie tussen kanker en stress verklaren. Het boek van Pierre Capel “Het emotionele DNA” zette haar opnieuw op de juiste weg naar genezing. De wond zag ze het laatste half jaar kleiner worden. De tumor slonk en de huid kwam terug, inclusief de moedervlek die daar altijd had gezeten, maar in het tumorgeweld was verdwenen. De kanker is op z’n retour. Ondanks dat er helaas geen wonderbaarlijke genezing is ingetreden, is de verbetering spectaculair en significant genoeg om deze inzichten ( en foto’s) met anderen te kunnen delen.

De lezing is bedoeld voor iedereen die zelf aan kanker lijdt of er meer over wil weten en gaat niet specifiek over borstkanker. Iedereen die de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren en wil weten hoe je kanker echt kunt voorkomen zal veel van de lezing opsteken.

Tijdstip lezing : middag: 13.30 – 16.30 uur ; lezing avond 20.00-22.30 uur (zaal geopend half uur vooraf)
Prijs lezing : 7,50 euro (incl koffie of thee)
Prijs boek : 22,50 euro “Het emotionele DNA” (normale boek prijs 24,95)
Adres : Tolhûswei 2, 8501 ZR Joure

Aanmelden : Graag vooraf in de winkel of door overmaking van 7,50 euro of 30 euro op rekeningnummer NL 05 INGB 0005 9361 36 t.n.v. H.M. Kammenga

Wil je weten wat kanker is?


Lieve mensen!

Ik wil jullie graag attenderen op mijn nieuwe website lindawoudstra.nl! Hier heb ik een artikel gepubliceerd, waarin ik uit de doeken doe wat kanker is! Klik hier

Op mijn blog, http://www.mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com wil ik met mensen contact houden over alles wat wij zoal tegenkomen in de media en door eigen onderzoek. Discussieer mee! En zet je commentaren onder de artikelen erbij! Zo kan iedereen meelezen en leren van de ervaring van anderen. Dat is ook de plek waar je moet zijn als je voor mij een vraag hebt over supplementen of mijn mening wilt horen over een bepaalde anti-kanker therapie. Op de nieuwe site is daarvoor geen ruimte en ga ik met mensen die daar aan toe zijn, de diepte in via coaching. Daar publiceer ik mijn visie en hypothese op kanker en heb ik een heel bewuste keus gemaakt voor 1 aanpak. Die aanpak, steunt op twee elementen:

  1. Stress en trauma reductie
  2. en het ketonisch dieet

Dit is voor mij, na alle omzwervingen, de enige weg die ik nu nog loop op het pad naar genezing.

Doorgaan met het lezen van “Wil je weten wat kanker is?”

Discussieer mee! Nieuwe inzichten over kanker!


Het artikel “Genezen van kanker in 6 stappen” dat hier al vanaf het begin in 2009 op de website staat, is nog steeds interessant om te lezen, zeker ook vanwege alle vragen en commentaren en ik laat het daarom ook staan.

Een aantal van mijn inzichten zijn echter geheel verandert!

Ik wil dan ook de discussie en vragen over genezing, bij deze nieuwe post voortzetten! Dat is een stuk overzichtelijker, voor iedereen. Er staan soms honderden comments bij oude artikelen! Ik ga daarom de belangrijke discussies splitsen naar onderwerp zodat ze makkelijker te volgen zijn.

Het is vandaag 22 april 2017 en mijn nieuwe website is gelanceerd! Daar deel ik mijn laatste inzichten over wat ik denk dat kanker is. Zie het artikel ‘Wat is kanker?

Een aantal van de inzichten genoemd in mijn eerste stappenplan Genezen van kanker in 6 stappen heb ik (deels) moeten bijstellen. Doorgaan met het lezen van “Discussieer mee! Nieuwe inzichten over kanker!”

Mijn verhaal op YouTube


Voor het nieuwe YouTube Kanaal Untold van Tamara Straatman heb ik mijn verhaal een keer uitgebreid uit de doeken kunnen doen! Ik hoop dat het mensen kan inspireren om op zoek te gaan om het zelfgenezend vermogen dat we allemaal hebben, weer te activeren.

Ik leef al 8 jaar met kanker en ben heel gezond. Veel gezonder dan 8 jaar geleden. Nog niet genezen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat ook nog zal bereiken.

Veel kijk plezier!

Telegraaf interview


Vandaag in de telegraaf het vervolg op mijn verhaal van bijna twee jaar geleden.

http://www.telegraaf.nl/vrouw/gezond/gezondlijf/24238749/__Linda_ziet_af_van_reguliere_kankerbehandeling__Ik_wil_niet_weten_of_de_kanker_is_uitgezaaid__.html

Om de keuze te durven maken voor zwarte zalf heb ik eerst veel gedaan om naar mijn innerlijke stem of hogere bewustzijn te luisteren! Die je in je hart vind het antwoord heeft op alle vragen. Mij heeft daarbij heel erg geholpen om een keer een Ayahuasca ceremonie bij te wonen. Dat heb ik gedaan bij http://www.mensenaandacht.nl

Waar koop je zwarte zalf?

Niet in Nederland dus, het is verboden. Gewoon planten extracten! Verboden? Voor informatie over zwarte zalf kun je Googlen op black salve, bloodroot, cansema.

Maar pas op de foto’s zijn soms afschrikwekkend en het eindresultaat staat er niet altijd bij! Veel sites die kwaad willen spreken tonen alleen het begin van het proces waarbij je cellen de kanker er uitwerken, dat leidt veelal tot een groot gat en ziet er naar uit. Maar als je een paar maanden verder bent heeft de huid zich, zeker bij kleinere wonden tot 3-4 cm, volledig en zonder littekens hersteld!

Ook kun je kijken op de Facebook groep zwarte zalf: The Black Salve Discussion Group waar we wereldwijd ervaringen met elkaar delen.

https://www.facebook.com/groups/blacksalve/?fref=ts

En hier de link om het te kopen:

http://www.herbhealers.com/store/http-www-altcancer-com-cansema-htm.html

 

Eerste hulp bij onvolwassenheid


Lieve mensen,

Er zijn alweer meer weken voorbij, dan ik me had voorgenomen om het vervolg van mijn verhaal op te schrijven. Elke dag komt er namelijk wel weer iets waardevols voorbij, waar ik vervolgens ook over wil schrijven en zo hoopt het materiaal zich op!

Ik ga maar gewoon verder waar ik ben gebleven, ook al is dat alweer van eind februari. Er begint zich steeds scherper in mijn brein af te tekenen dat de stress, die ik altijd al op de eerst plaats zette als oorzaak van kanker, ook door mij nog steeds niet echt begrepen wordt. Hoe diep grijpt dit in in mijn ziel? En hoe kom ik daar nou toch bij?

Ik maak mijn afspraak bij Sanne Dijkstra voor een Quantum Hypnosis Healing Therapy (QHHT) sessie en bereid me voor door veel te lezen en bekijk veel filmpjes van Dolores Cannon over het onderwerp. Het orakel Facebook brengt mij opnieuw een brokje interessante informatie…naar aanleiding van een post krijg ik van een vriend de tip om een interview te bekijken van Hans Laurentius.

Hans Laurentius onderzoekt het leven in het nu en helpt mensen dit ook te ontdekken. Zijn levensvisie, non-dualiteit, is uitermate confronterend, in de zin dat het de dualiteit, waar we soms erg aan gehecht zijn, compleet verwerpt. Hij zegt eigenlijk zodra je toegeeft aan de dualiteit ben je altijd wel ergens ontevreden over. Alles valt dan namelijk constant uiteen in delen, die bovendien ook nog eens tegengesteld zijn. Onze Quest bestaat alsmaar uit het bestrijden van datgene dat we aan de overkant van ons gezichtspunt zien. Dat is vaak niet goed, fout, verkeerd, lelijk of op zijn minst voor verbetering vatbaar. Hmm, als je het echt op je laat inwerken en je volgt zijn spoor naar het middelpunt, het punt van evenwicht, dat kleine moment waar alles net even goed kan zijn. Dan snap je wel, dat daar zijn in dat moment, een mooi streven is. Maar ja, wat kan ik daar nu mee ivm met mijn kanker?

Ont-wikkeling

Tot ik op zijn site nog even verder speur en dit boekje tegenkom: Eerste hulp bij onvolwassenheid (gratis te downloaden).

De titel is al intrigerend. En ja, Hans neemt bepaalt geen blad voor zijn mond. Hij zegt waar het op staat. De meesten van ons zijn nog onvolwassen. Niet vol-wassen. Niet uit-ont-wikkelt. Als ik het zo zeg voor mezelf, komt het al wat minder hard aan. En kan ik het handelen, maar mijn ego verkrampt toch wel even bij de directheid van Hans. Tot ik ga lezen.

Wanneer wij beginnen te beseffen dat de meeste conditioneringen ontstaan in de vroegkinderlijke periode voordat we nog kunnen denken en praten, wordt al iets duidelijker dat louter intellectueel begrip ontoereikend moet zijn, omdat de emotioneel-energetische overtuigingen komen uit een niet-intellectuele periode.

Hans beschrijft in het boekje een manier om de trauma’s te lokaliseren en ze ook te neutraliseren. Ik neem de proef op de som. Hij waarschuwt om de tumor te benaderen met je gedachten en er direct zoveel mogelijk in te gaan en niet bij de randen van de emoties te blijven. Het lijkt abracadabra tot je het ook feitelijk gaat doen en zelf ervaart.

Wanneer mensen goed bij de kern leren blijven, kunnen ze zeer intense ervaringen goed doorstaan, zonder enorme huilbuien of andere dramatische verwikkelingen. Terwijl wanneer niet bij de kern gebleven wordt meteen de emotie en het verhaal het overnemen. Dit is dus een cruciaal punt, het gaat erom de emotionele of traumatische energie de kans te geven op te lossen, niet om zoveel mogelijk lawaai of vocht te produceren. Blijf dus bereid in de meest intense plek te voelen, en ga niet mee omhoog met de energie die vrijkomt, dan kom je in de greep van het drama.

Geen lawaai en vocht produceren, ok got it! Ik ga ervoor zitten en verplaats eigenlijk voor het eerst mijn aandacht echt in mijn borst, waar ik de tumor vrijwel direct kan waarnemen. Waarna ik probeer in mijn tumor te komen. Ik ben verbaasd, het lukt! Ik voel de tumor reageren, met een prikkelend soms stekend gevoel. Ik voel de contouren, voel hoe groot hij is. Hij voelt gelukkig compact. Ik ga erin…wow, daar is mijn baby weer! Niet te geloven, ik dacht dat ik het nu toch echt kwijt was, maar nee! Ik passeer mijn  baby en laat hem achter me vervliegen. Dat kan dus echt! Ik ga naar de kern en probeer deze op te blazen met mijn aandacht. Ik heb het gevoel, dat er echt wat gebeurt.

De dagen erna doe ik deze oefening nog een aantal keren, met als resultaat dat mijn tumor helemaal opzwelt! De huid eromheen wordt rood en gezwollen. Ook begint alles weer te jeuken. Ik ben blij met de verandering er gebeurt tenminste wat! Ik heb er kennelijk dus toch echt invloed op met mijn mind!

Bring it on!

Met opgezwollen tumor, toog ik op weg naar Groningen, overtuigd dat er meer met the mind mogelijk is dan ik eerder heb gedacht, althans zo eenvoudig. Geen lange cursussen, geen eindeloze meditatie sessies, gewoon de juiste aanwijzingen en je zit er middenin! Het zorgt ervoor dat ik Sanne nog opener tegemoet treed, dan ik daarvoor al meende te zijn.

Na een introductiegesprek en twee koppen thee, gaan we aan de slag. Ik ga op de bank liggen en Sanne begint tegen mij te praten. Ik luister aandachtig en heb mijn ogen gesloten, maar ik kan mijn gedachten niet kalm krijgen. Zie ik wat? Moet ik wat zien? Wat voel ik? Moet ik wat voelen? Waar moet ik heen? Ik zie niks! Verdorie, kleur zegt ie? Ik zie niks of toch wel? Ja ik zie rood! Ja, amehoela, dat is het rood van mijn oogleden, duhh! Het rood wordt paars en ik word een beetje rustiger.

Wat zie je, vraagt Sanne. Niks, ik zie niks. Ja, er was net wel een flard van een droom, maar daar ging dit niet over. Hypnose gaat niet over dromen, zoveel had ik er wel van begrepen. Ik zeg dan toch maar tegen Sanne dat ik alleen iets van een droom, die ik al een keer of 4 heb gehad zie en verder niks. Prima, dan gaan we daar gewoon even naar kijken, wat zag je in de droom?

Ik beschrijf dat ik vlieg over een landschap aan de kust, ergens in Schotland of Ierland, of misschien totaal ergens anders want het ziet er niet echt herkenbaar uit. De atmosfeer is anders en er staan prachtige ronde flats die ik nog nooit ergens anders heb gezien. Ze staan midden in het weiland aan de rand van een klif , uitkijkend over de oceaan en zijn niet hoger dan 5 of 6 verdiepingen. Ze hebben loei grote veranda achtige balkons. Hier stopt mijn droom normaal, maar nu zie ik dat de flats langzaam rond draaien. Sanne vraagt waarom we hier zijn, woon ik daar misschien?

Eh, IK WIL METEEN JA ANTWOORDEN , maar ik aarzel dan toch even. Want wat ga ik nu antwoorden? Wie is aan het woord? Go with the flow! Ik antwoord; ik. Zullen we naar binnen gaan? vraagt Sanne. Dat lijkt me wel wat, we zijn in een grote hal, een atrium, alles is heel licht en luchtig. We zijn in mijn appartement, het is ruim en alles lijkt van glas. Wat doe je daar, vraagt Sanne. Ik zit achter een werktafel en speel met materialen, het lijken kwik bolletjes die ik samenvoeg tot iets anders.  Is dat je werk, vraagt Sanne. Ik moet een beetje lachen, werk? Werk? Nee, hier is geen werk. Hier is ontdekken, hier speel je, onderzoek je en doe je wat je leuk vindt of wat je boeit.

Wat? Zeg ik dat? Gaaf! Sanne stelt me weer een vraag: Ben je een man of vrouw, kijk eens naar jezelf. Wie wonen er nog meer? Heb je een familie?

Ik ben een man. Ik heb geen familie perse, dat ligt allemaal niet zo duidelijk als hier. We wonen met elkaar als een familie in de flat en samen in de 3 flats met ongeveer zo’n 60 mensen denk ik. We delen een moestuin waar de groenten veel groter zijn dan hier. Daar zie ik ook voor het eerst kinderen, ze worden onderwezen door volwassenen. Iedereen is hier ongeveer 35 jaar oud en kern gezond en sterk.

Zijn ze allemaal nog heel jong? vraagt Sanne mij. Nee, ze lijken heel jong maar sommigen zijn al meer dan 120 jaar oud. Ik hoor het mezelf zeggen en denk dat ik het uit een film heb, ik fantaseer het gewoon bij elkaar. Toch?

The game is rigged

Heb je nog wat te doen, vandaag? Ik antwoord Sanne, dat ik nog iets moet presenteren. Laten we er heen gaan, zegt Sanne. Wat zie je? Ik vlieg weer en zie nu een grote platte bol, van spiegelend glas. Ik ben ineens binnen en zit in een ronde zaal met ongeveer 30 mensen. We zitten op een soort tribune en in ons midden is een tafel. Ik hoef niet te presenteren, we brainstormen hier samen. En projecteren onze ideeën in een hologram aan elkaar! Wow, dat gaat gemakkelijk! Eigenlijk gaat alles hier moeiteloos. Ik hoor Sanne vragen: Waar hebben jullie het over?  Ik denk na. Ik kijk rond en zie eigenlijk geen gezichten, ik zie mensen maar herken ze niet. Waar spreken we over?

tilted earthIk hoor mezelf zeggen: “Over de aarde. Dat het experiment aarde is mislukt en we kijken wat we er nog aan zouden kunnen doen.” Ik zie de aarde met een stok erin. Een echte stok, niet een denkbeeldige lijn zoals op het plaatje maar iets wat er moedwillig is ingestoken. Zoiets heb ik nog niet eerder gezien.

Welk experiment is mislukt? Sanne klinkt nu zelf ook nieuwsgierig. Ik antwoord alsof het al weken in de krant heeft gestaan: De vrije wil, het is mislukt, het systeem heeft het grotendeels overgenomen. De aarde is gehyjacked door het systeem, wat nu ook leeft. Welk systeem, vraagt Sanne? Dat weet ik ook niet precies. En zeg: Alles hoe het allemaal werkt hier. Sanne vraagt me: Wat is mis met het systeem? Deze vraag is moeilijk en ik heb niet meteen een antwoord. Dan zeg ik: het systeem is uit op de vernietiging van de vrouwelijke energie! Het systeem bestrijdt het goddelijke evenwicht; de dualiteit. En elimineert simpelweg een krachtveld uit het evenwicht; de vrouwelijke kracht de Jing moet eruit om alleen de Jang over te houden.

Ik schrik van mijzelf en wat ik zeg. Dat is het, dat is wat ik al die jaren heb gevoeld al van kinds af aan, de sluimerende onderdrukking van het vrouwelijke. Ook ik heb dat gevoeld en ernaar gehandeld, met mijn studie keuze, mijn lineaire denken, mijn over ontwikkelde linker hersenhelft, mijn prestatiedwang, mijn ambitie iemand te zijn.

Het valt in de dagen erna nog meer op zijn plek, wanneer ik meer op zoek over de reden waarom de aarde uit het lood staat. De maan trekt de aarde opzij en door deze tilt hebben wij seizoenen. Maar wacht even, dat is de meest rudimentaire vorm van tijd, seizoenen bekent, zaaien en oogsten, plannen dus en vooruit denken. Met de linker hersenhelft… Ik ben gefascineerd, de dwangmatigheid van tijd neemt bizarre vormen aan in de tijd waarin wij nu leven. Mensen zijn al bijna op de milliseconde afgericht om naar de tijd te leven. Als ik de aarde zou hyjacken zou het controleren van de tijd, voor de bewoners dan niet net zo controlerend kunnen werken als de tralies van een gevangenis?

Ik snap nu waarom ik al twee jaar geleden mijn horloge heb afgedaan.

In mijn volgende blog, zal ik beschrijven wat erin mijn Ayahuasca ervaring allemaal is gebeurd,  die ik heb geboekt bij Ellie Vrolijk (www.mensenaandacht.nl).  De weg ernaar toe vind ik echter net zo belangrijk. Deze stappen waren voor mij persoonlijk nodig om weer een volgend stapje te kunnen zetten. Ik raad iedereen aan om de tijd te nemen om te luisteren naar je intuïtie en eerst die te volgen, ook al lijkt het dat je daardoor niet rechtstreeks op je doel afgaat.

God works in mysterious ways.

 

Interview VROUW


Vandaag 4 oktober staat er een interview in de Telegraaf/VROUW over mijn aanpak met borstkanker.  Morgen zit de bijlage erbij in de losse verkoop.

Er komen veel reacties op het artikel in VROUW, vooral positief.  Zie de link hieronder. Ik denk dat de meeste mensen zo langzamerhand wel een betere behandeling verwachten dan chemo en bestraling. Je leest in de reacties de akelige bijwerkingen…

Mijn aanpak is zeker niet zo eenvoudig als je wijntje een keer overslaan, zoals een van de reacties terecht aangeeft. Het artikel staat helaas niet toe alle details van mijn onderzoek en ervaringen te delen. Voor wie mij goed kennen weten dat natuurlijk. Ik blijf bij mijn conclusie dat stress het meest rampzalige is voor je gezondheid, door die mindset functioneert je lichaam niet alleen totaal anders, maar kies je ook vaak nog eens voor de verkeerde oplossingen. Wat ik met dit interview vooral heb beoogt is dat ik mensen wil laten zien dat je een keus hebt.

Voor mij was en is dat een keuze voor kwaliteit van leven, ik hoop lang, maar zo niet dan heb ik er wel alles uit gehaald en heb ik vooral genoten!

Ik wens alle mensen met kanker heel veel sterkte en wijsheid.

Liefs Linda

Lees het volledige artikel in PDF: TelegraafVrouw

Lees het artikel (niet volledig) op de site van de telegraaf met alle reacties van lezers: klik hier

NB: de 45% overleving na 5 jaar betreft alle kanker gevallen, niet alleen borstkanker dat ligt inderdaad veel hoger. Ik zal de cijfers er nog eens bij pakken en er aan toe voegen.

Welkom Marie-José Thijssen


Graag stel ik jullie Marie-José Thijssen voor, zelf ook ervaringsdeskundige en steevast van plan haar kennis met anderen te delen. Marie-José is vanaf vandaag als medeauteur verbonden aan deze blog, zij kan zelf artikelen plaatsen en reageert op vragen van mensen, die hier worden geplaatst. Zij heeft echter al tientallen nuttige commentaren op vragen en berichten hier geplaatst, vandaar ook dat het logisch was haar te vragen medeauteur te worden.

Zie haar introductie onderaan op de pagina Medeauteurs

Het geven van avies of delen van kennis, doet ieder van ons op eigen titel, niemand heeft de waarheid in pacht. De enige afspraak die geldt om als medeauteur te mogen publiceren is dat we hier niemand vertellen wat hij wel of niet MOET doen. Ik geloof dat elke keuze die je uit volle overtuiging maakt, voor jou een goede keus is.  Daarom zullen wij nooit iemand het advies geven chemo niet te nemen.

Een pittige uitwisseling van ideeen over wat het effect is van welke behandeling dan ook, gaan we uiteraard niet uit de weg. En als je de commentaren van de huidige medeauteurs leest is lang niet iedereen het altijd met elkaar eens. En dat is goed. Laten we elkaar scherp houden!

Liefs Linda

 

 

375 borstkankergevallen per jaar onnodig behandeld


Lieve mensen!
Bijgaand de link naar het artikel in Trouw over onnodige behandeling van vrouwen ten gevolgen van de preventieve borstkanker screening…Het zou 775 doden voorkomen maar tevens 375 vrouwen onnodig diagnosticeren met borstkanker. Sorry mevrouw, voor de chemo en bestraling, maar u heeft helaas geen kanker?

Artikel in Trouw: 375 borstkankergevallen per jaar onnodig behandeld

In het artikel wordt opnieuw melding gemaakt van het onderzoek dat het Cochrane institute ook dit jaar publiceerde:

Professor Peter Götzsche van het Nordic Cochrane Institute bestudeerd al jaren de data van de eerste proeven met borstkankeronderzoek. Hij vindt dat de nadelen van de screening de voordelen teniet doen en gelooft niet dat het risico om te overlijden aan borstkanker met 20% wordt gereduceerd door het onderzoek, zegt hij tegen The Guardian.

Over de schadelijk gevolgen van mammografien kun je hier van alles lezen:
De schadelijke effecten van een mammografie

Bezint dus eer u begint!