Wat is mijn doel?


Ik roep huisartsen, medisch specialisten, beleidsmakers, politici en onderzoekers op om kritisch te staan tegenover de resultaten die we tot nu toe hebben geboekt in de strijd tegen kanker. Nederland staat voortdurend in de top 3 van landen met het hoogst aantal vrouwen met borstkanker.
Bovendien, en dat is nog veel erger, gaan er in Nederland veel meer vrouwen dood aan bortstkanker dan elders in de wereld. Er is hier iets aan de hand, dat wij onder ogen moeten zien! Maar wat? Wanneer we blijven geloven in ons eigen gelijk zullen de resultaten niet beter worden, maar eerder slechter. Einstein wijst ons in deze de weg: ” We kunnen de problemen van vandaag niet oplossen met dezelfde inzichten en ideeen die ze hebben veroorzaakt”.
 
Mijn oproep
Journalisten, programmamakers en opinieleiders roep ik op gedegen research te doen naar alternatieve therapieen en daarover veel vaker te publiceren. Vele van deze therapieen berusten op deugdelijke wetenschappelijke feiten en  grijpen terug op fysische en chemische processen die vanuit de natuurkunde kunnen worden verklaard. Om dat te kunnen uitleggen aan het grote publiek dient men kennis te hebben van natuurkunde en chemie. Het idee dat behandelingen tegen kanker uitsluitend doorgang zouden mogen vinden wanneer zij volgens de huidige protocolen zijn getest, werkt contraproductief.
Of zoals een arts zelf zei op een medisch congres: ” You do not need an evidence based trial to know that a parachute works”.
 
Mijn uitnodiging
Met deze blog wil ik iedereen die het onderwerp na aan het hart ligt uitnodigen zijn kennis met mij te delen op een respectvolle manier. Ik houd mij verre van de polarisatie die er is ontstaan tussen reguliere en alternatieve geneeskunde. Ik geloof niet in een samenzweringstheorie en dat er mensen moedwillig bezig zijn ons te vergiftigen. Ik geloof wel dat ons kapitalistische systeem gecombineerd met de naiviteit van sommigen van onze politici ons in een gevaarlijk kwetsbare positie brengt, die soms dodelijk effecten kan hebben. We zullen ons daar meer van bewust moeten zijn en onze eigen zaak inclusief onze eigen gezondheid beter moeten beschermen. Dat moeten we samen doen. Daarvoor hebben we de inzet van allen nodig in een open en constructieve dialoog.
Linda Woudstra
Soest, 14 maart 2010