Andere interessante therapieen


Je kunt je natuurlijk zonder nadenken in elke therapie storten omdat ‘iemand’ er van is genezen. Ik wil altijd graag weten hoe een therapie werkt en daarvoor wil ik het werkingsprincipe begrijpen. Soms is dat niet altijd helemaal mogelijk, omdat we de verschijnselen die we waarnemen nog niet geheel kunnen verklaren met de huidige kennis van de natuurkunde bijvoorbeeld.

In dit onderdeel zal ik pagina’s met interessante therapieën toevoegen, die ik in begrijpelijke taal zal proberen uit te leggen voor zover ik ze zelf begrijp!

Reconnective healing deel 1

Reconnective healing deel 2